אודות

אודות מאל"ו

http://baffitos.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1560911315.2513000965118408203125 ב-1981 ייסד ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל את המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) כדי לסייע בתהליך המיון של מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

http://operaproject.co.uk/opera-productions.html לפני הקמת מאל"ו פעלה בכל אוניברסיטה יחידת מיון האחראית למבחן המיון המשמש אותה, ומועמד שנרשם לכמה אוניברסיטאות היה צריך להיבחן בכמה מבחני מיון.

http://ndandp.co.uk/?p=1250 הקמת מאל"ו הקלה על מועמדים הנרשמים ליותר ממוסד לימודים אחד, איגדה מומחים להערכה ולמדידה כדי לבנות מערך בחינות אחיד, מקצועי, יעיל והוגן לחיזוי ההצלחה בלימודים אקדמיים והבטיחה למוסדות האקדמיים כלים מקצועיים למיון ולהשמה של מועמדים במגוון תחומי לימוד. בכך תרמה הקמת מאל"ו לשיפור תהליך הקבלה להשכלה הגבוהה ולייעולו.

click בשנים שחלפו מאז ייסודו ביסס מאל"ו את מעמדו כאחד המוסדות המובילים בעולם בפיתוח כלי מיון והערכה בכלל ובפיתוח מבחני מיון, השמה והסמכה למען מוסדות ההשכלה הגבוהה בפרט.

http://toy-barn.co.uk/product/outdoor/play-equipment/playhouses-treehouses/wooden-playhouses/all-out-play-jungle-hut/ Order Alprazolam Uk מאל"ו רשום כעמותה שחבריה הן האוניברסיטאות המייסדות: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב והטכניון.

source url http://roseberycc.co.uk/uncategorized/spectrum-centre/ מאל"ו הוא מוסד ציבורי ללא כוונת רווח (מלכ"ר) הממומן כולו מדמי הבחינות שהוא עורך ומפעילויותיו האחרות, ושום גורם חיצוני אינו תומך בו.

source link  

מטרות העמותה

  • בנייה והפעלה של מערכות מיון וברירת מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה
  • מתן ייעוץ ושירותי מדידה, מיון, הערכה וברירה למוסדות חינוך ולארגונים אחרים כדי לפתח את הידע והניסיון של העמותה
  • עריכת מחקרים בנושאים הנוגעים למערכות המיון והברירה של המוסדות להשכלה גבוהה ושל הארגונים האחרים לעיל
  • עריכת מחקרים בנושאים אחרים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה.
  • מתן שירותים לחברי העמותה על פי החלטת הוועד המנהל ובהתאם למדיניות האסיפה הכללית

Buy Adipex Mexico נוסף על מטרות אלו, מאל"ו מבקש לפעול לקידום תחום הבחינות, המדידה וההערכה בישראל.

watch  

מבנה ארגוני

watch גופי ההנהלה והייעוץ של מאל"ו

http://excaliburauctions.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1560836198.7219009399414062500000

http://bizcomps.com/features  

Order Alprazolam Online India ועדות מלוות קבועות

Buy Diazepam Online Cheap Uk מאל"ו נעזר במספר רב של ועדות מלוות, המייעצות לו בתחומי פעילותו.

  • click מועצה מדעית בין-לאומית: חברי הוועדה הם מומחים בפסיכומטריקה מהשורה הראשונה בארץ ובחו"ל. תפקיד הוועדה לסקור את הפעילות המקצועית של מאל"ו, לבקרה ולהעמיד אותה על הרמה הגבוהה ביותר. אחת לשלוש שנים הוועדה מתכנסת לשלושה ימי דיונים.
  • Buy Watson Diazepam פורום ראשי יחידות מיון: חברי הוועדה הם נציגי יחידות הרישום, הקבלה והמיון משש האוניברסיטאות המקימות של מאל"ו וראש מדור מבצעים במאל"ו. הוועדה מתאמת בין מאל"ו לבין מוסדות הלימוד ומסייעת בתכנון ובהיערכות לקראת תפעול מערך הבחינות.
  • Order Xanax Online Cheap ועדת מחשב: חברי הוועדה הם מומחים בתחומי המחשוב. מנכ"לית מאל"ו מרכזת את הוועדה, ונציגים בכירים ממדור מערכות מידע במאל"ו משתתפים בדיוניה. הוועדה מייעצת למאל"ו בנושאי מחשוב, טכנולוגיה, תקשורת ואבטחת מידע.
  • source site ועדת ההיגוי של מתא"ם: חברי הוועדה הם נציגי מוסדות הלימוד המעניקים תארים מתקדמים בפסיכולוגיה. הוועדה קובעת את הנהלים ואת העקרונות המנחים של מבחן מתא"ם (מבחן הקבלה ללימודי תואר מתקדם בפסיכולוגיה) ומאשרת את גרסתו הסופית.
  • Buy Phentermine D Online ועדת קרן מאל"ו: חברי הוועדה הם שלושה חוקרים בכירים במאל"ו ושני נציגים בכירים של הקהילה האקדמית, והם בעלי ידע וניסיון בתחומי המחקר הפסיכומטרי והמדידה וההערכה החינוכית. הוועדה אחראית לניהול קרן מאל"ו, והיא קובעת את מדיניות הענקת המענקים, מפרסמת קולות קוראים להגשת בקשות למענק וממנה את חברי ועדת השופטים של הקרן בכל שנה.