שאלות ותשובות

בנושאי הבחינות

 

הבחינה הפסיכומטרית בחינה בתנאים מותאמים בחינת מימ"ד
בחינת אמי"ר בחינת אמיר"ם בחינת רמ"א
בחינת יע"ל בחינת יעלנט בחינת מתא"ם
בחינות מיון לרפואה