בחינת אמי"ר

המועדים הקרובים של בחינת אמי"ר

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

17-18.4.19
י"ב-י"ג ניסן תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

25.2.19

29.5.19

בחינה בתנאים מותאמים: 4.6.19

4.7.19
א' תמוז תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

14.5.19

12.8.19

2-3.9.19
ב'-ג' אלול תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

8.7.19

13.10.19

27,29.12.19
כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

5.11.19

6.2.20

מחיר בחינת אמי"ר

 • הרשמה רגילה
  270
 • הרשמה מאוחרת
  405
 • הרשמה ביום הבחינה *
  675
 • שינוי מועד הבחינה
  49
*לא מתקיימים בכל מועד