בחינת אמי"ר

Buy Adipex 37.5 Mg המועדים הקרובים של בחינת אמי"ר

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

Buy Soma Usa 17-18.4.19
י"ב-י"ג ניסן תשע"ט

enter דרום, י-ם, מרכז, צפון

follow אנגלית

Buy Valium Germany 4.7.19
א' תמוז תשע"ט

Buy Adipex Diet Pills דרום, י-ם, מרכז, צפון

Buy Strong Valium 27,29.12.19
כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

follow url דרום, י-ם, מרכז, צפון

מחיר בחינת אמי"ר

 • הרשמה רגילה
  270
 • הרשמה מאוחרת
  405
 • הרשמה ביום הבחינה *
  675
 • שינוי מועד הבחינה
  49
*לא מתקיימים בכל מועד