בחינת מר"ב

המועדים הקרובים של בחינת מר"ב

שם ומיקום הבחינה:
תאריך אחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים:
תאריך הבחינה:
תאריך משלוח זימונים משוער:
תחזית לדיווח ציונים למוסדות:

בחינה בחשיבה אנליטית

3.5.19

מילוי השאלון הביוגרפי

5.7.19

מרכז הערכה מסר

15-17.7.19, 18-19.7.19

מחיר בחינת מר"ב

  • הרשמה רגילה
  • הרשמה מאוחרת
  • הרשמה ביום הבחינה *
  • שינוי מועד הבחינה
*לא מתקיימים בכל מועד