בחינת מתא"ם

המועדים הקרובים של בחינת מתא"ם

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

24.10.19
כ"ה תשרי תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

17.9.19

4.12.19

מחיר בחינת מתא"ם

 • הרשמה רגילה
  670
 • הרשמה מאוחרת
  1005
 • הרשמה ביום הבחינה *
  1675
 • שינוי מועד הבחינה
  121
*לא מתקיים בכל מועד