בחינות מו"ר ומרק"ם

see המועדים הקרובים של בחינות מו"ר ומרק"ם

שם ומיקום הבחינה:
תאריך אחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים:
תאריך הבחינה:
תאריך משלוח זימונים משוער:
תחזית לדיווח ציונים למוסדות:

Buy Zolpidem Tartrate Uk מרכז הערכה בטכניון

go 8-11.7.19, 14-18.7.19, 21.7.19

http://cdalondon.com/news-items/paul-thornley-news/ מרכז הערכה של מרק"ם בירושלים

http://toy-barn.co.uk/?add-to-cart=3795 7-11.7.19, 14-18.7.19, 21.7.19

מחירי בחינות מו"ר ומרק"ם

  • הרשמה רגילה
  • הרשמה מאוחרת
  • הרשמה ביום הבחינה *
  • שינוי מועד הבחינה
*לא מתקיימים בכל מועד