בחינת רמ"א

המועדים הקרובים של בחינת רמ"א

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

17-18.4.19
י"ב-י"ג ניסן תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

25.2.19

29.5.19

בחינה בתנאים מותאמים: 4.6.19

2-3.9.19
ב'-ג' אלול תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

8.7.19

13.10.19

מחיר בחינת רמ"א

 • הרשמה רגילה
  300
 • הרשמה מאוחרת
  450
 • הרשמה ביום הבחינה *
  750
 • שינוי מועד הבחינה
  54
*לא מתקיימים בכל מועד