בחינת רמ"א

here המועדים הקרובים של בחינת רמ"א

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

http://technews.org/misc/page/5/ 17-18.4.19
י"ב-י"ג ניסן תשע"ט

http://operaproject.co.uk/gallery/lheure-espagnole/ דרום, י-ם, מרכז, צפון

go to link 29.5.19

http://roseberycc.co.uk///wp-json/wp/v2/users/ בחינה בתנאים מותאמים: 4.6.19

מחיר בחינת רמ"א

 • הרשמה רגילה
  300
 • הרשמה מאוחרת
  450
 • הרשמה ביום הבחינה *
  750
 • שינוי מועד הבחינה
  54
*לא מתקיימים בכל מועד