בחינת יע"ל

go to link בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית.

http://excaliburauctions.com/about-auction-house בבחינת יע"ל אפשר להיבחן בשתי דרכים: מייד לאחר הבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום) או בבחינה נפרדת (בתשלום).

see המועדים הקרובים של בחינת יע"ל

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

source link 17-18.4.19
י"ב-י"ג ניסן תשע"ט

Buy Yellow Valium דרום, י-ם, מרכז, צפון

http://bizcomps.com/apple-touch-icon-152x152.png 29.5.19

go here בחינה בתנאים מותאמים: 4.6.19

Buy Ambien From Europe דרום, י-ם, מרכז, צפון

click here 6.2.20

מחיר בחינת יע"ל

 • הרשמה רגילה
  258
 • הרשמה מאוחרת
  387
 • הרשמה ביום הבחינה *
  645
 • שינוי מועד הבחינה
  46
*לא מתקיימים בכל מועד