הבחינה הפסיכומטרית

source url בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות היא כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה. הבחינה משמשת את המוסדות במיון המועמדים המבקשים להתקבל לחוגיהם לצד בחינת הבגרות וכלי הערכה אחרים. הבחינה מדרגת את כל המועמדים בסולם הערכה אחיד, והרקע האישי והחברתי שלהם משפיע עליה פחות מכפי שהוא משפיע על אמצעי מיון אחרים. מחקרים רבים מראים כי כושר החיזוי של הבחינה הפסיכומטרית טוב, כלומר: רוב הנבחנים שקיבלו ציונים גבוהים בבחינה מצליחים בלימודיהם יותר מנבחנים שקיבלו ציונים נמוכים.

http://bawdseyradar.org.uk/customer-service-essays/ המועדים הקרובים של הבחינה הפסיכומטרית

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

source site אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

Buy Cheap Xanax Bars עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

click here 29.5.19

http://danabrahams.com/installer.php בחינה בתנאים מותאמים: 4.6.19

http://roseberycc.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1560997184.9782929420471191406250 דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

see url עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

enter site 12.8.19

http://operaproject.co.uk/opera-reviews.html 2-3.9.19
ב'-ג' אלול תשע"ט

follow link אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

http://bawdseyradar.org.uk/join-us/ עברית, ערבית

click here 8.7.19

מחיר הבחינה הפסיכומטרית

 • הרשמה רגילה
  560
 • הרשמה מאוחרת *
  840
 • הרשמה ביום הבחינה *
  1400
 • שינוי מועד הבחינה
  101
*לא מתקיימת בכל מועד