הבחינה הפסיכומטרית

בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות היא כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה. הבחינה משמשת את המוסדות במיון המועמדים המבקשים להתקבל לחוגיהם לצד בחינת הבגרות וכלי הערכה אחרים. הבחינה מדרגת את כל המועמדים בסולם הערכה אחיד, והרקע האישי והחברתי שלהם משפיע עליה פחות מכפי שהוא משפיע על אמצעי מיון אחרים. מחקרים רבים מראים כי כושר החיזוי של הבחינה הפסיכומטרית טוב, כלומר: רוב הנבחנים שקיבלו ציונים גבוהים בבחינה מצליחים בלימודיהם יותר מנבחנים שקיבלו ציונים נמוכים.

המועדים הקרובים של הבחינה הפסיכומטרית

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

17-18.4.19
י"ב-י"ג ניסן תשע"ט

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

25.2.19

29.5.19

בחינה בתנאים מותאמים: 4.6.19

4.7.19
א' תמוז תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

14.5.19

12.8.19

2-3.9.19
ב'-ג' אלול תשע"ט

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

8.7.19

13.10.19

27,29.12.19
כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

5.11.19

6.2.20

מחיר הבחינה הפסיכומטרית

 • הרשמה רגילה
  560
 • הרשמה מאוחרת *
  840
 • הרשמה ביום הבחינה *
  1400
 • שינוי מועד הבחינה
  101
*לא מתקיימת בכל מועד