פיתוח ותפעול כלי מדידה ומערכי הערכה

מאל"ו מספק שירותי פיתוח, תפעול וציינון של כלים ומערכים למדידה והערכה עבור ארגונים ומוסדות שונים. תהליך הפיתוח נעשה בהתאמה לצרכים, למטרות ולתקציב הלקוחות. תהליך הפיתוח כולל כתיבה, תרגום, הגהה, העברה ניסיונית של פריטים ומטלות, ניתוח תוצאות, ופיתוח גרסה סופית. למאל"ו ניסיון עשיר בפיתוח בחינות, מרכזי הערכה, מטלות ביצוע, שאלונים, פרוטוקולים לראיונות, דפי תצפית ועוד. מַאל"וּ מוביל את מרבית החידושים בארץ בתחום המדידה וההערכה ובכלל זה, מבחנים לאבחון לקויות למידה, סימולציות התנהגותיות, יישום טכנולוגיות במדידה והערכה כגון מבחנים ממוחשבים ואדפטיביים, ניתוח ממוחשב של תוצרי כתיבה ועוד. בנוסף, מאל"ו מספק לגופים אחרים שירותי תרגום והשבחת בחינות ומערכי מיון קיימים. תפעול הבחינות כולל ניהול מערך ההרשמה והשיבוץ, הפקת חוברות הבחינה או גרסאות ממוחשבות, קביעת התאמות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, העברת הבחינה, סריקת תשובונים, קידוד תשובות, ציינון, הערכת תשובות פתוחות, בקרת איכות על תוצרים, דיווח ציונים, הפקת סטטיסטיקות מסכמות וכתיבת דוחות טכניים.

http://bawdseyradar.org.uk/rdf-to-radar-film-on-dvd/ ל see התייעצות, למידע כללי ולהזמנות עבודה

סמנכ"ל מחקר ופיתוח, ד"ר נעמי גפני naomi@nite.org.il 02-6759506

דוגמאות לארגונים שקיבלו שירותים ממאל"ו בשנים האחרונות
Buy Phentermine Bulk פיתוח כלים ומערכים

http://roseberycc.co.uk/wordpress/wp-login.php עיבוד ניתוח ודיווח נתונים

  • enter site משרד החינוך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) - מאל"ו מספק שירותי טיוב, עיבוד, ניתוח ודיווח נתונים עבור הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה). במסגרת זו מאל"ו מטפל בהפקת הדוחות הבית-סיפריים והמערכתיים של מבחני המיצ"ב וסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית הבית ספרית. בנוסף, מאל"ו מסייע לראמ"ה בפיתוח נורמות למבחן המשכל, וודקוק ג'ונסון, ובפיתוח כלים להסמכת מורים בשנת ההתמחות.

follow site השבחת כלים