מסמכים להגשת בקשה

מגבלות פיזיות או נפשיות

Buy Valium By Roche 10Mg המסמכים שיש לצרף במקרה של מגבלות פיזיות או נפשיות:

1.  שאלון למבקש - על הפונה למלא שאלון זה.  Valium Cheap Online שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא שאלון זה ולא ישלח אותו לא תטופל.

2.  שאלון לרופא/ה - חוות דעת רפואית
בהתאם למגבלה או לבעיה, הרופא שלך צריך למלא אחד או יותר מהשאלונים האלה:

Cheap Valium For Sale את המגבלה הפיזית או הנפשית יאבחן רופא או איש מקצוע המוסמך לטפל בה, ולא רופא כללי או רופא משפחה. לדוגמה: רופא אורטופד יאבחן בעיה אורתופדית ופסיכיאטר יאבחן בעיה נפשית.
אם הרופא מעדיף שלא למלא את השאלון, עליו להעביר חוות דעת ובה תשובות לכל השאלות המופיעות בשאלון.

http://deamerltd.co.uk/seter.php חוות הדעת וההערכה הרפואית/פסיכיאטרית צריכה להיות מפורטת ועדכנית -  http://talentshowsite.com/registration-voice-nigeria-2018-starting/amp/ לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה אליה נרשמת, ולכלול את כל הנתונים הנדרשים.
* במקרים בהם הרופא/פסיכיאטר כותב באופן מפורש שהמגבלות המפורטות הן קבועות ולא חולפות אין הכרח לשלוח חוות דעת עדכנית מהשנה האחרונה.

Buy Diazepam Bulk 3. במקרה של בעיה נפשית, אם הפונה נעזר בטיפול/ליווי של אנשי בריאות הנפש, כגון פסיכולוג או עובד סוציאלי, יש לצרף דוח מפורט של המטפל הכולל תיאור של הקשיים ושל השפעתם על הבחינה.

http://jamesjpn.net/page/9/?paged=9 4. למסמכים אפשר להוסיף שאלון למורה שמילא אחד ממוריו של הפונה. שאלון זה מספק פרטים בדבר השלכות הבעיה הנפשית של הפונה על תפקודי הלמידה שלו ועל תפקודיו בבחינות.

Buy Actavis Diazepam Uk הקפידו שהמסמכים יהיו ברורים וקריאים. מסמך שלא יהיה ברור לא יטופל. שליחת מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה או שליחת ערעור על החלטה כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יתקבל עוד חומר.

Valium Australia Online המסמכים שיש לצרף במקרה של שילוב כמה מגבלות:

Order Valium Canada אם יש לכם יותר מבעיה אחת, אנא צרפו את כל המסמכים והאבחונים הקשורים לכל מגבלה, קושי או לקות שיש לכם.

המסמכים שיש לצרף במקרה של שילוב כמה מגבלות

Valium Online אם יש לכם יותר מבעיה אחת, אנא צרפו את כל המסמכים והאבחונים הקשורים לכל מגבלה, קושי או לקות שיש לכם.