מסמכים להגשת בקשה

כתובת למשלוח:

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

ת"ד 26015

ירושלים 9126001

 

לקויות למידה

המסמכים שיש לצרף במקרה של לקויות למידה:

1. מסמכי חובה (בלעדיהם לא תטופל הבקשה)

 • שאלון למבקש - על הפונה למלא שאלון זה. שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא שאלון זה ולא ישלח אותו לא תטופל.
 • לנבחנים בבחינת יע"ל בלבד: הערכה עדכנית של תפקודי קריאה וכתיבה בעברית.

2. מסמכי רשות (בלעדיהם הסיכוי שהבקשה תיענה נמוך)

2.1 אבחון של איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה אצל מבוגרים

  • יש לוודא שלמאבחן הכשרה ספציפית בתחום של אבחון לקויות למידה אצל מבוגרים.
  • על האבחון להיערך בשפת האם של המאובחן.
  • על האבחון להיות כזה שנערך למאובחן לאחר גיל 16 בתוך חמש השנים האחרונות, או לאחר גיל 18.
  • מי שאובחן לפני גיל 16 צריך לעבור אבחון נוסף כתנאי להגשת בקשה לבחינה בתנאים מותאמים.
  • אם קיימת בעיה בכתיבה, יש לצרף תיעוד שלה מגיל צעיר (כולל אבחונים של מרפאים בעיסוק, אבחוני לקויות למידה ודוחות של מורים, מורים להוראה מתקנת או מטפלים אחרים המעידים על קשיי הכתיבה), וכן הערכה עדכנית, כמפורט ב"שאלון למאבחן".

2.2 "שאלון למאבחן" - על המאבחן למלא שאלון זה, נוסף על האבחון המקצועי.
מטרת השאלון היא להשיג נתונים מדויקים על תפקודכם.

 • אם האבחון עדיין לא נערך, הביאו למאבחן את השאלון כדי שידע לאלו נתונים אנו זקוקים.
 • אם האבחון כבר נערך, והנתונים הנדרשים בשאלון מוצגים בדוח האבחון בצורה ברורה ומסודרת, אין צורך לחזור אל המאבחן כדי שימלא את השאלון.
 • אם נראה כי בדוח האבחון חסרים נתונים, יש לחזור אל המאבחן כדי שישלים את האבחון ויוסיף את הנתונים החסרים.
 • אם אין באפשרותכם לאתר את המאבחן שאבחן אתכם, אפשר לשלוח את החומר ללא השאלון. הצוות המקצועי ידון בבקשה על סמך הנתונים ששלחתם. במקרה כזה ייתכן שתידרש השלמת חומר.

2.3 אבחונים קודמים וחומר רקע

 • אם אובחנתם יותר מפעם אחת, אנא שלחו אלינו את כל דוחות האבחון שלכם.
 • חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). נוסף על האבחונים שבידכם כדאי לשלוח חומר רקע המתעד את קשייכם מתקופה זו, כגון סיכומי טיפולים התפתחותיים, תיעוד של הוראה מתקנת ותעודות מבית הספר היסודי שהקשיים מוזכרים בהן. חומר הרקע חשוב במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן.

דוגמאות למסמכים שהם בגדר חומר רקע שכדאי לצרף:

 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 •  תעודות מבית הספר היסודי (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
 •  תעודות מהחטיבה ומהתיכון (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
 •  חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (אפשר להיעזר בשאלון למורה)
 •  אישורים רפואיים רלוונטיים
 •  אישור התאמות בבחינות הבגרות (במקרה של לקות כתיבה)

3. הקפידו שהמסמכים יהיו ברורים וקריאים. מסמך שלא יהיה ברור לא יטופל. שליחת מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה או שליחת ערעור על החלטה כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יתקבל עוד חומר.

הפרעות קשב וריכוז

המסמכים שיש לצרף במקרה של הפרעות קשב וריכוז:

1. שאלון למבקש- על הפונה למלא שאלון זה. שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא שאלון זה ולא ישלח אותו לא תטופל.

2. אבחון שערך איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעת קשב וריכוז בשלוש השנים האחרונות.
אבחון זה צריך לכלול בדיקה מעמיקה וספציפית של קשב וריכוז כמפורט בדף ההנחיות לאנשי המקצוע, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

3. אבחונים קודמים וחומר רקע

 • אם אובחנתם יותר מפעם אחת, אנא שלחו אלינו את כל דוחות האבחון שלכם.
 • חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). נוסף על האבחונים שבידכם כדאי לשלוח חומר רקע המתעד את קשייכם מתקופה זו, כגון סיכומי טיפולים התפתחותיים, תיעוד של הוראה מתקנת ותעודות ביה"ס היסודי שהקשיים מוזכרים בהן. חומר הרקע חשוב במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן.

דוגמאות למסמכים שהם בגדר חומר רקע שכדאי לצרף:

 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 • תעודות מביה"ס היסודי (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
 • תעודות מהחטיבה ומהתיכון (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
 • חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (אפשר להיעזר בשאלון למורה)
 • אישורים רפואיים

4. הקפידו שהמסמכים יהיו ברורים וקריאים. מסמך שלא יהיה ברור לא יטופל. שליחת מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה או שליחת ערעור על החלטה כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יתקבל עוד חומר.