לוח בחינות - מועדים, מחירים
ותחזית לדיווח הציונים

Buy Adipex Australia בחרו את סוג הבחינה להצגת מועדיה הקרובים, תאריך סיום ההרשמה אליה, מחירה והמועד המשוער של העברת ציוניה.

בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
פסיכומטרית

click here 17-18.4.19

click here י"ב-י"ג ניסן תשע"ט

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

source url עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

25.2.19
29.5.19
בחינה בתנאים מותאמים: 4.6.19
560
פסיכומטרית

Cheap Phentermine 37.5 Mg Online 4.7.19

go here א' תמוז תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל
14.5.19
12.8.19
560
פסיכומטרית

follow 2-3.9.19

http://teambonding.com.au/upload.php ב'-ג' אלול תשע"ט

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון
8.7.19
13.10.19
560
יע"ל
דרום, י-ם, מרכז, צפון
25.2.19
29.5.19
בחינה בתנאים מותאמים: 4.6.19
258
יע"ל
דרום, י-ם, מרכז, צפון

source site עברית

14.5.19
12.8.19
258
יע"ל
דרום, י-ם, מרכז, צפון

go עברית

source link 8.7.19

8.7.19
13.10.19
258
יע"ל

Buy Cheap Valium Online Australia 27,29.12.19

http://toy-barn.co.uk/my-account/ כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון
5.11.19
6.2.20
258
אמי"ר

17-18.4.19

י"ב-י"ג ניסן תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

25.2.19

25.2.19
29.5.19
בחינה בתנאים מותאמים: 4.6.19
270
אמי"ר

4.7.19

א' תמוז תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

14.5.19

14.5.19
12.8.19
270
אמי"ר

2-3.9.19

ב'-ג' אלול תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

8.7.19

8.7.19
13.10.19
270
אמי"ר

27,29.12.19

כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

5.11.19

5.11.19
6.2.20
270
רמ"א

17-18.4.19

י"ב-י"ג ניסן תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

25.2.19

25.2.19
29.5.19
בחינה בתנאים מותאמים: 4.6.19
300
רמ"א

2-3.9.19

ב'-ג' אלול תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

8.7.19

8.7.19
13.10.19
300
בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
מחיר הרשמה לבחינה
הערות
בחינה בחו"ל

17.4.19

צרפת - פריז, מרסיי

25.2.19

790 | $210 | 200
בחינה בחו"ל

4.7.19

ברזיל - סאו פאולו, ריו

14.5.19

790 | $210 | 200
Test
Test date
Test Location
Test Languages
Registration Deadline
Test Fees
Notes
Test Administered Abroad

17.4.19

France – Paris, Marseilles

25.2.19

790 | $210 | 200
Test Administered Abroad

4.7.19

Brazil – Sao Paulo, Rio de Janeiro

14.5.19

790 | $210 | 200
מערכת מיון
בחינה
אתרי הבחינה
תאריך הבחינה
תחזית לדיווח ציונים
תחזית לדיווח למוסדות
מחיר הרשמה לבחינה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
מו"ר ומרק"ם

מילוי השאלון הביוגרפי

5.7.19

מו"ר

מרכז הערכה

מסר

7-9.19, 14.7.19

מו"ר ומרק"ם

מרכז הערכה

הטכניון

8-11.7.19,
14-18.7.19, 21.7.19

מרק"ם

מרכז הערכה

ירושלים

7-11.7.19,
14-18.7.19, 21.7.19

מר"ב

בחינה בחשיבה אנליטית

3.5.19